یک:عمره تمتع

بمحض ورود به جده راهی میقات جحفه شد یم ونیت عمره تمتع نمودیم (24 چیز برما حرام شد)

1-احرام بستیم ولبیک گویان بسوی مکه راهی شدیم

2 - 7دور بدور کعبه طواف کردیم

3-دو رکعت نماز طواف انجام دادیم

4 - 7بار میان صفا ومروه سعی کردیم

5-ودرپایان تقصیر نمودیم(چیدن بخشی از مو)

بنابراین در طول مدت 4ساعت عمره تمتع (بخش اول حجه السلام) رابجا آوردیم واز احرام درآمدیم

وتا آمدن نهم ذیحجه بمدت یک هفته کار واجبی نداشتیم

دو:حج تمتع

با شروع زمان حج تمتع در هتل

1-احرام بستیم ونیت حج تمتع کردیم ولبیک گویان راهی عرفات شدیم

2-ازظهر نهم ذیحجه تا اذان مغرب در صحرای عرفات وقوف کردیم وسپس راهی مشعر الحرام شدیم

3-از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذیحجه در مشعر الحرام وقوف کردیم وسپس راهی منی شدیم

4-با ورود به منی جمره عقبه را رمی کردیم(7ریگ زدیم)

5-قربانی انجام دادیم

6-حلق یا تقصیر انجام دادیم(تراشیدن موی سر)

7-شب در منی بیتوته کردیم(اقامت)

8-جمرات سه گانه را هر یک رمی کردیم(7ریگ بهر یک زدیم)

9-شب 12 ذیحجه را دوباره در منی بیتوته کردیم

10- وسحرگاهان برای باردوم هرسه جمرات را رمی کردیم وراهی مکه وکعبه شدیم

11- 7دور کعبه را طواف کردیم

12-دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم بجا اوردیم

13-میان صفا ومروه 7بار سعی کردیم

14- 7بار کعبه را طواف نساء نمودیم

15-ودر پایان دورکعت نماز طواف نساء را بجا آوردیم وبا این عمل حج تمتع را پایان داده واز احرام در آمدیم

تمامی اعمال حج تمتع در 4روز از 9تا12 ذیحجه طول میکشد وبا احتساب مدت عمره تمتع اگر کسی 8 ذیحجه به مکه وارد شود ظرف 5 روز حد اکثر اعمال حج واجب تمام میشود  در حالیکه ما حدود 25 روز در مکه بسر بردیم وچه دیدیم وچه کردیم در بخش دوم گزارش خواهد آمد.


تمامی حقوق مادی و معنوی " بررسی ونقد حج تمتع " برای " محمد علی به ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ